حشرات اتاله شده،حشره های خشک شده
پکیج های دانشجویی حشرات 
آفات مهم انباری
حشرات عمومی 
آفات مهم زراعی
آفات مهم درختان میوه 
آفات مهم جالیزی

حشرات خشک شده دانشجویی بصورت مختلف

تماس با مهندس آروین : ۹۲۳|۹۱|۴۶|۰۹۱۰
ارتباط با آی دی تلگرام : @haftkhal
کانال تلگرام مزرعه آروین : @arvinfarm
صفحه اینستاگرام : @arvin.mohammad

خرید حشرات اتاله شده خشک جهت ارائه به استاد و هنرستان و مدرسه و دبستان
سایت فروشگاه فروش محصولات گیاهپزشکی . گیاهپزشکی