سرگین غلتان - فروش سوسک سرگین غلتان بصورت تکی و انبوه

سوسک سرگین غلتان پشکل
سوسک: Soosk، حشره ای است از راسته ی قاب بالان که بدنی کشیده و قهوه ای دارد و بالهایش نیز همرنگ بدنش است.چندهزار نوع از آن شناخته شده و بسیاری از آنها حامل نطفه ی میکروبهای مختلف ایت.سپیرک و سپیرو نیز نامیده می شود.
سرگین: Sergin، فضله ی چهارپایان، پـِهـِن، تاپاله .
غلطان [یا غلتان]: Ghaltaan ، چیزی که می غلطد،غلطنده [ از سمتی به سمتی گراییده می شود]
پس تا الان کاملاً متوجه شدیم که این حشره ی گرامی، سوسکیه که با خودش ان و گـُه رو هُل میده و میره جلو!

فروش سوسک غلتان تکی
فروش سوسک سرگین غلتان پشکل بصورت انبوه
سوسک سرگین غلتان پشکل برای تولید داروی گیاهی

تماس با مهندس آروین : ۹۲۳|۹۱|۴۶|۰۹۱۰
ارتباط با آی دی تلگرام : @haftkhal
کانال تلگرام مزرعه آروین : @arvinfarm
صفحه اینستاگرام : @arvin.mohamma

فروشگاه تخصصی حشرات ایرانفروشگاه تخصصی حشرات ایران