حشرات
زنده
خشک شده
فریز شده
جهت کمک به محققین ،دانشجویان ،اساتید ،محصلین ،هنرستان ها ،.... :

کرم خاکی :مثل ورمی می باشد ، اما چون جنگلی هستند خیلی بزرگند
بید بزرگ :از قوطی کبریت بزرگتر تا کف دست
سوسک سرگین غلطان
سوسک سبز گل سرخ
سوسک چوبخوار
سوسک شاخ گوزنی
حلزون درشت
حلزون کوچک
سوسک کشیش
لیسه
زنجره
آبدزدک
زنبور عسل
زنبور وحشی
ملخ
ملخ شکم بادمجانی
سوسک سوسری
آخوندک یا مانتیس
جیرجیرک
میل ورم
سوپرورم

- فریز شده و سالم
- فروش: کیلویی و عددی
- جهت تحقیقات ، رهاسازی ، کالبدشکافی
- زنده ،خشک ،داخل الکل سفید

تماس: 923|91|46|0910
آیدی تلگرام: @haftkhal

چیزی نیاز داری نمیتونی پیدا کنی؟!
وقتشو نداری؟
هرچیزی میخوایی به ما بگو ؛ در کمترین زمان ممکن آماده و ارسال میکنیم.
به همین راحتی
کار رو به افراد متخصص بسپرید