حشرات اتاله شده دانشجویی.مدارس.مهدکودک
آموزش معرفی حشرات برای مدارس و مهدکودک ها
آفات اتاله شده زراعی باغی مرتعی بیابانی میوه
انواع حشرات زنده
انواع حشرات خشک شده
انواع حشرات پودر شده
کلکسیون حشرات مختلف
تابلو حشرات زینتی عمومی
حشرات تاکسیدرمی
حشرات داخل الکل سفید
میلورم سوپرورم زنده و خشک شده
لارو کرم تخم حشرات و بندپایان
تخصصی تخم مورچه کیلویی گرمی
سن گندم . آبدزدک . سرگین غلتان کیلویی
درس علوم اجتماعی . درس آفت شناسی . درس حشره شناسی . معرفی حشرات . آشنایی با حشرات

تلفن مشاوره و سفارش:
تماس: 923|91|46|0910

پاسخگویی از طریق آی دی تلگرام هفت خال :
آی دی تلگرام: @haftkhal