آفت شناسی گیاهی
آفات گیاهان زینتی 
Margarodidae

اولین گروه ، خانواده ( Margarodidae) می ‌ باشد که در برگیرنده بزرگترین گونه از شپشک ‌ ها می ‌ باشد که طول بدن آن ‌ ها در بعضی از گونه ‌ ها در نواحی گرمسیری به حدود میلی ‌ متر می ‌ ر س د. یکی از گونه ‌ های مهم این خانواده گونه ( Icerya purchasi) می ‌ باشد که در شمال ایران بر روی مرکبات ، یا مرکباتی که به صورت زینتی در منازل وجود دارند فعالیت می ‌ کنند. این آفت یک گونه وارداتی است، و برای کنترل آن نیز نوعی کفش ‌ دوزک بنام کفش ‌ دوزک استرالیایی به ایران وارد شده .

( Coccidae)
گروه دیگر از شپشک ‌ ها ، خانواده ( Coccidae) و شپشک ‌ های نرم تن یا ( Soft scales) هستند که این شپشک ‌ ها در جمعیت ‌ های بالا، و بر روی شاخ و برگ گیاهان فعالیت می ‌ کنند. این حشرات از شیره گیاهی تغذیه کرده و خسارات سنگینی به انواع گیاهان، از جمله گیاهان زینتی وارد می ‌ کنند. این شپشک ‌ ها بر خلاف شپشک ‌ های خانواده ( Diaspididae) یا سپردار ، عموماً دارای پا و شاخک بوده و قابل رو ی ت می‌باشند . به علاوه این شپشک ‌ ها در قسمت عقبی بدن دارای شیاری به نام شیار مخرجی یا (an** cleft) هستند و از این طریق هم شپشک ‌ های نرم تن قابل شناسایی هستند . تعدادی از گونه ‌ های این خانواده که رو ی گیاهان زینتی فعالیت می ‌ کنند عبارتند از:
- ( Coccus hesperidum) یا شپشک خرز هر ه
- ( Saissetia oleae)
- ( Saissetia coffeae)
این سه گونه دارای دامنه میزبانی بسیار وسیعی هستند بطوریكه دامنه میزبانی آن ‌ ها بیش از صد گونه از گیاهان را شامل می ‌ شود. به همین جهت بر حسب نام نمی ‌ توان در مورد آنها قضاوت کرد. طول این شپشک ‌ ها حدود میلی ‌ متر و بدنشان حالت نیم کروی دارد.
( Diaspididae)
اما در خانواده شپشک ‌ های ( Diaspididae) سطح بدن عموماً مسطح است. در بعضی از گونه ‌ها هر شپشک ماده حدود تا تخم و در مورد ( Saissetia Coffeae) بیش از هزار تخم تولید می‌ کند. تخم ‌ های تولید شده در سطح زیرین بدن حشره ماده قرار دارند. وقتی تخم ریزی این حشره به پایان می ‌ رسد شپشک ماده از بین می ‌ رود و بدن آن محفظ و سپری برای تخم ‌ ها می ‌شود.
پوره این حشرات در سن اول از زیر بدن شپشک ماده خارج و در محیطی مناسب مستقر می ‌ شوند. در بقیه‌ی عمر شپشك‌های ماده بصورت ثابت در روی گیاه باقی می‌مانند.
جنس ‌های نر جمعیت خیلی كمی دارند و در طبیعت بندرت دیده می‌شوند و بر خلاف نوع ماده ، حشراتی فعال و قادر ه پرواز هستند.
به طور کلی عمر شپشک ‌ های خانواده ( Coccidae) حدود تا روز است و بیشترین جمعیت آن ‌ ها در فصل پائیز مشاهده می ‌ شود.
نوع دیگر از شپشک ‌ های این خانواده ( Diaspididae) یا شپشک ‌ های سپردار (Armored scales) هستند. این شپشک ‌ ها در جمعیت ‌ های بسیار بالا و روی سر شاخ ه‌ها و برگ گیاهان زینتی زیست می ‌ کنند و باعث خشک شدن و در مواردی حتی باعث نابودی کامل درختان و گیاهان زینتی می ‌ شوند.
در حشرات سپردار، نوع ماده تغییر شکل زیادی پیدا کرده ‌ اند و شباهت چندانی به حشرات ندا ر ند . در بسیاری از گونه ‌ ها پاها، شاخک ‌ ها و چشم ‌ ها به طور کامل از بین رفته و این حشرات بدن دیسکی شکل پیدا کرده ‌ اند.
در این حشرات ، مشابه حشرات خانواده كوكسیده ( Coccidae) پوره سن یك بعد از ظهور ، با پیدا كردن محیط مناسب خرطوم خود را در داخل بافت گیاه فرو می ‌ کند و شروع به تغذیه از شیره گیاهی می ‌ نماید.
نکته مهم دیگر در مورد این حشرات این می ‌ باشد که تعداد زیادی از آن‌ها وارداتی هستند. به عبارت دیگر همراه با محصولات کشاورزی و گیاهان زینتی وارد ایران می‌شوند .
تعدادی از مهم ‌ ترین آفات گیاهان زینتی این راسته عبارتند از:
- Aonidiella orientalis
- Aonidiella citri
- Chrysomphalus dictyospermi
- Quadraspidiotus Perniciosus
- Lepidosaphes malicola
- Lepidosaphes ulmi
( Pseudococcidae)
خانواده دیگر این راسته ( Pseudococcidae) هستند که به این ‌ ها (Mealy bugs) یا شپشک ‌ های آردآلود گفته می ‌ شود. این نام از آن جهت برای این حشرات انتخاب شده است که سطح بدن این شپشک ‌ها بوسیله‌ی مقدار زیادی ترشحات مومی و آردی پوشیده شده است. در این گونه از شپشک ‌ ها حلقه ‌ بندی بدن مشخص و دارای پا و شاخك هستند و در روی گیاهان آزادانه حركت می‌كنند. این شپشک ‌ ها در مناطق طبیعی زیست می ‌ کنند و جزء آفات مرکبات و تعداد زیادی از گیاهان زینتی هستند.

مهم‌ ترین گونه این حشرات در ایران عبارتند از:
- Planococcus citri
Pseudococcus
که این دو خانواده از مهم ‌ ترین گونه ‌ هایی هستند که در شرایط گلخانه ای به گیاهان زینتی خسارت وارد می ‌ کنند. قابل توجه است كه گونه ( Planococcus citri) بر خلاف بق ی ه شپشک ‌ ها ی این خانواده از حشرات دو جنسی می‌باشند. برای تولید مثل نیاز به جفت ‌ گیری میان حشرات نر و ماده می‌باشد و در واقع روش بکرزایی در این حشرات دیده نمی ‌ شود.
حشرات نر شپشک ‌ های آرد آلود و بالدار در طبیعت بندرت دیده می ‌ شوند و اندازه بدن آن ‌ ها به; میلی ‌ متر می ‌ رسد.

آیاشپشک ‌ های آرد آلود بر روی میوه ‌ ها هم فعالیت دارند؟
شپشک ‌ های آرد آلود در همه ‌ی بخش ‌ های گیاه فعالیت می کنند در حالیکه شپشک ‌ های خانواده ( Diaspididae) یا ( Coccidae) بیشترین تراکم را روی شاخه ‌ ها دارند، هر چند ممکن است روی میوه و برگ نیز مشاهده شوند.
بدلیل اینكه شپشك‌ها جزء آفات وارداتی برای ایران هستند و دشمنان طبیعی برای آن‌ها وجود ندارد، به عنوان مهم‌ترین آقات گیاهان زینتی بشمار می‌روند

شماره تماسهای مشاوره و خرید حشره , فروش حشرات , فروش حشره خشک شده

شماره تماس های مشاوره و خرید حشره | فروش کُلکسیون حشرات | فروش حشره خشک شده | اتاله شده | حشرات داخل الکل سفید | فروش رطیل | فروش عقرب | فروش اسلاید حشرات | فروش حشرات زنده | فروش حشره های مفید برای کنترل بیولوژیک | فروش حشرات شکارچی | فروش حشرات دانشجویی | فروشگاه حشرات ایران

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 

919|65|59|0919
مسول جمع آوری و فروش و پرورش حشرات

درصورت منتظر شدن پشت خطوط درخواست خود را پیامک نمایید.


فروشگاه تخصصی حشرات ایران تاسیس و شروع بکار در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۸۴

سایت اتاله دات آی آر - www.Etale.ir را بخاطر بسپارید.


ارسال سوالات و در خواستها با اس ام اس به شماره 919|65|59|0919 :

نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن روبرو : خرید حشره - خشک شده - تعداد - www.etale.ir (حتما آخر پیامک etale.ir را بنویسید).

جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود:

شماره حساب ها | آدرس سایت | ارسال قیمت و هزینه درخواستی شما | توضیحات اضافی و مفید


لینک حشره ای که یکی از حشرات فروشی کشاورز تنها می باشد. میتوانید روی متن قبل کلیک کنید و حشره فوق را ببینید.   لینک دوم حشره ای که یکی از حشرات فروشی    بقیه سی دی های آموزشی کشاورزی و غیره

لینک دوم حشره ای که یکی از حشرات فروشی    بقیه سی دی های آموزشی کشاورزی و غیره

 فروش حشرات اناله شده , فروش حشرات خشک شده ,فروش حشرات داخل الکل ,فروش انواع پروانه و سوسک ,فروش حشرات زنده ,آفات انباری ,آفات باغی ,آفات زراعی ,آفات غلات ,تهیه و فروش انواع حشرات بصورت خشک (اتاله شده) ,فروش پاورپوینت آفات زراعی و آفات باغی ,آفات انباری و مبارزه با آنها ,تصاویر حشرات , عکسهای حشرات

کلید واژه : کلکسیون حشرات - فروش حشرات- حشرات اتاله شده - سیستماتیک حشرات - آفات درختان میوه - آفات زراعی - آفات جالیز - فروش استثنایی حشرات - محمد آروین - فروش حشره - فروش حشرات - حشره شناسی - فروشگاه حشرات - فروشگاه اینترنتی حشرات ایران - اقلام موجود فروشگاه اینترنتی حشرات ایران - با قدرت سبد خرید - کلکسیون 25 عددی حشرات خشک شده  - حشرات خشک شده - حشرات خشک شده سفارشی - کلکسیون حشرات خشک شده آموزشی  - کلکسیون حشرات خشک شده خارجی - حشره داخل الکل - حشرات داخل الکل  - اتاله شده (فرم داده شده ) با جعبه - تهیه و فروش انواع حشرات بصورت خشک (اتاله شده با اصول حشره شناسی و اتاله کردن حشرات ) یا در داخل الکل - کلکسیون حشرات - فروش حشرات- حشرات اتاله شده - سیستماتیک حشرات - آفات درختان میوه - آفات زراعی - آفات جالیز - فروش استثنایی حشرات - فروش حشره - فروش حشرات - حشره شناسی - فروش حشرات خشک شده - فروش حشرات داخل الکل - تهیه و فروش حشرات سفارشی - فروش حشرات جهت تهیه کلکسیون - فروشگاه حشره و حشرات -فروشگاه حشرات - حشره شناسی