[http://www.aparat.com/v/6aABE]
مورچه ها شته ها را پرورش داده و از آنها محافظت می کنند.
زمانی که کفشدوزک های هفت نقطه ای به شته ها نزدیک میشوند به آنها حمله کرده و دور می کنند.
برای اطلاعات بیشتر به کانال تلگرام کنترل بیولوژیک آفات http://telegram.me/controlpests بپیوندید
سایت اتاله دات آی آر www.Etale.ir
فروشگاه تخصصی حشرات ایران
تاسیس و شروع بکار در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۸۴
۹۱۹|۶۵|۵۹|۰۹۱۹