کنترل بیولوژیک

کنترل بیولوژیک پدیده‌ای طبیعی است که هدف آن تنظیم جمعیت موجودات می‌باشد. کنترل بیولوژیک ممکن است به صورت طبیعی یا با دخالت انسان اتفاق بیافتد، که به این نوع کنترل، کنترل بیولوژیک کاربردی اطلاق می‌ شود.

کنترل بیولوژیک
- طبیعی
- کاربردی

کنترل بیولوژیک پدیده‌ای طبیعی است که هدف آن تنظیم جمعیت موجودات می ‌باشد
کنترل بیولوژیک ممکن است به صورت طبیعی یا با دخالت انسان اتفاق بیافتد، که به این نوع کنترل، کنترل بیولوژیک کاربردی اطلاق می ‌شود.

کنترل بیولوژیک یا (Biological Control) شامل سه موضوع اصلی است:
۱) انواع موجودات آفت هدف
۲) انواع دشمنان طبیعی
۳) روش‌ های بکارگیری دشمنان طبیعی
۱) انواع موجودات آفت هدف

-------------------------------------------------
مدیریت : محمد آروین ؛ قزوین - شهرصنعتی البرز
» سایت اتاله دات آی آر - www.Etale.ir
» فروش کُلکسیون حشرات
» 919|65|59|0919