فرومون چیست؟

فرومون پیام دهنده‌ ای است که اعضای یک گروه خاص از گیاهان یا جانوران را تحریک می کنند.
فرومون‌ ها مواد شیمیایی هستند که قادرند گیرندگان پیام را خارج از بدن تولید کننده پیام تحریک کننده و بر رفتار آنها تاثیر بگذارند.
فرومون ‌های بسیاری از جمله فرومون‌ های هشدار دهنده، فرومون‌ های سکس، و فرومون ‌های دنباله‌ دار غذا وجود دارند.
به عنوان مثال، فرومون موجود در ادرار سگ‌ها، قلمرو آن‌ها را مشخص می‌کند یا می‌تواند برای جذب جنس مخالف مؤثر باشد.

فرومون
فرومون به مواد شیمیایی اطلاق می‌ شده است كه توسط حشرات آزاد می ‌شود تا موجب برانگیخته شدن یك سری پاسخ‌ های كلیشه ‌ای شوند كه هر‌دفعه و بدون شكست‌ خوردگی اتفاق می‌ افتند. این تعریف برای انسان‌ ها بیش از اندازه محدود است.
سوال دیگر این است كه آیا فرومون‌ ها موكدا به صورت ناخودآگاه عمل می ‌كنند یا این كه بوهای قابل شناسایی را هم می ‌توان به عنوان فرومون دسته ‌بندی كرد.
شواهدی وجود دارد كه بیان می‌كند افراد مختلف پاسخ رفتاری به بوی بدن ‌های یكدیگر می ‌دهند.
همچنین تحقیقات نشان داده‌اند كه بعضی از حیوانات می ‌توانند فرومون‌ ها را با سیستم بویایی طبیعی خود حس كنند بدون این كه ارگان تخصیص‌یافته‌ای برای آن داشته باشند.

-------------------------------------------------
مدیریت : محمد آروین ؛ قزوین - شهرصنعتی البرز
» سایت اتاله دات آی آر - www.Etale.ir
» فروش کُلکسیون حشرات
» 919|65|59|0919