دوبالان :
لیست حشراتی که فرومون آنها معمولا توسط شرکت های خارجی ساخته شده است:
آیا میدانید تابحال فرومون های چه حشراتی سنتز شده و بصورت تجاری در بازار وجود دارد؟ ما در اینجا فقط به تعدادی از حشرات آفتی که فرومون آنها در بازار وجود دارد اشاره میکنیم:

مگس میوه جالیز Dacus persicus
مگس میوه شرقی Bacterocera dorsalis
مگس زیتون Bacterocera oleae
مگس خربزه Dacus cucurbitae
کانال کنترل بیولوژیک آفات
مگس میوه مدیترانه Ceratitis capitata
مگس گیلاس Rhagoletis ceraci
مگس جالیز Myopardalis paradalina
مگس خیار Bactrocera cucurbitae
مگس میوه Dacus dorsalis

-------------------------------------------------
» سایت اتاله دات آی آر - www.Etale.ir
» فروش کُلکسیون حشرات
» 919|65|59|0919