خرید کفشدوزک هفت نقطه ای

خرید کفشدوزک شته خوار برای از بین بردن شته ها یا کاهش خسارت شته های گل های رز ، شته درختان میوه ، شته گیاهان زینتی ، شته مزارع ، شته گلخانه های محصولات تولیدی ...
خرید کفشدوزک از قزوین مزرعه آروین
خرید دشمن طبیعی شته های مزارع باغات گلخانه ها باغچه ها ....
کفشدوزک هفت نقطه ای برای اولین بار در ایران
کفشدوزک های شته خوار پرورشی مزرعه آروین با مدیریت محمد آروین از قزوین ،شهرصنعتی البرز ارسال میشوند.

کنترل بیولوژیک آفات
http://telegram.me/controlpests
تماس مهندس محمد آروین : 919|65|59|0919
@controlpests
www.Etale.ir
www.mohammadarvin.ir