چگونه بدون استفاده از مواد شیمیایی مضر، شته ها را از بین ببریم ؟

- از بین بردن شته ها به روش طبیعی نه تنها برای محیط زیست بهتر است بلکه روش موثرتری در از بین بردن آفتها و حشرات مضر می باشد.
- شته ها به مواد حشره کش شیمیایی پاسخ نمیدهند اما میتوانید با بهره گیری از نقاط ضعف شته ها و ایجاد تغییراتی در مدیریت گیاهانتان، جمعیت آنها را تحت کنترل بگیرید.
- شته ها دشمنان طبیعی زیادی دارند. استفاده از دشمنان طبیعی شته ها برای کنترل جمعیت آنها بهتر از هر روش دیگری می باشد.
- پرورش و گسترش دشمنان طبیعی شته ها مانند کفشدوزک و بال توری بهترین روش ارگانیک مبارزه با آفت شته است بنابراین این حشرات مفید را در باغچه رها کنید تا شته ها را شکار کنند.  یک راه جدید و مناسب خرید و استفاده از کفشدوزک هفت نقطه ای می باشد.

خرید کفشدوزک از قزوین مزرعه آروین
خرید دشمن طبیعی شته های مزارع باغات گلخانه ها باغچه ها ....
کفشدوزک هفت نقطه ای برای اولین بار در ایران
کفشدوزک های شته خوار پرورشی مزرعه آروین با مدیریت محمد آروین از قزوین ،شهرصنعتی البرز ارسال میشوند.

کنترل بیولوژیک آفات
http://telegram.me/controlpests
تماس مهندس محمد آروین : 919|65|59|0919
@controlpests
www.Etale.ir
www.mohammadarvin.ir