یک روش بیولوژیک برای مبارزه با آفات در باغچه های ارگانیکی:
- کفشدوزک هفت نقطه ای، یکی از حشرات بسیار مفید جهت حفظ باغ های میوه می باشد که میوه ها را از گزند شته ها و حشرات مضر در امان نگه می دارد. آموزش روش پرورش کفشدوزک هفت نقطه ای و استفاده از آن در باغهای میوه به کشاورزان از طریق برنامه های ویدیویی و در حفظ باغ های میوه بطور طبیعی به کشاورزان کمک می کند.

آشنایی با نقش کفشدوزک و دفع آفات:
- از دشمنان طبیعی شته ها که احتمالاً اکثر مردم آنها را در طبیعت مشاهده کرده اند، کفشدوزک ها هستند. گونه هایی از کفشدوزک ها مانند کفشدوزک هفت نقطه ای که هم در مرحله لاروی و هم در مرحله حشره کامل از شته ها تغذیه می کنند و از عوامل مهم کنترل بیولوژیک شته ها هستند. عموماً کفشدوزکها طیف وسیعی از شته ها را مورد تغذیه قرار می دهند و تنها از یک گونه خاص از شته ها تغذیه نمی کنند.

خرید کفشدوزک های شته خوار مثل پینه دوز های هفت نقطه ای از قزوین مزرعه آروین
خرید دشمن طبیعی شته های مزارع باغات گلخانه ها باغچه ها ....
کفشدوزک هفت نقطه ای برای اولین بار در ایران
کفشدوزک های شته خوار پرورشی مزرعه آروین با مدیریت محمد آروین از قزوین ،شهرصنعتی البرز ارسال میشوند.

- به طوری که کفشدوزک هفت نقطه ای از حدود 50 نوع شته تغذیه می کند یا به عبارتی پلی فار است.
- از فراوان ترین و معروف ترین گونه های حشرات شکارچی است که در تمام نقاط مختلف دنیا در مبارزه بیولوژیک کاربرد فراوانی داشته است. لارو حشرات بالغ از انواع شته های آزاد، گالزا و حتی شته های ریشه، شپشک های نباتی، پسپل ها، تخم و لارو جوان سایر حشرات تغذیه می کند.
هر کفشدوزک در دوره لاروی هزار و هر حشره کامل تا 9000 شته را طعمه خود قرار می دهد.

براحتی با یک تماس تلفنی یا با آی دی تلگرام میزان آلودگی را اطلاع داده و تعداد کفشدوزک شکارگر هفت نقطه ای خود را سفارش دهید. برای سفارش کفشدوزک با شماره قید شده تماسس بگیرید. مهندس آروین از سال 1392 مشغول به تولید و پرورش کفشدوزک های هفت نقطه ای یا هفت خال یاا پینه دوز میباشد. و آماده ارسال کفشدوزک ها به کل ایران را دارد.

کنترل بیولوژیک آفات
http://telegram.me/controlpests
تماس مهندس محمد آروین : 919|65|59|0919
@controlpests
www.Etale.ir
www.mohammadarvin.ir